Blog

Veinlite – revoluční nástroj pro nalezení intravenózního přístupu

Úvod:

Intravenózní terapie je zásadní součástí lékařské péče, která zahrnuje podávání léků, tekutin a dalších terapeutických látek přímo do žilního systému pacienta. Nalezení vhodného intravenózního přístupu může být někdy obtížné, zejména u pacientů s komplikovanou anatomickou stavbou žil nebo u těch, u nichž je žilní přístup omezen. Veinlite je inovativní zařízení, které usnadňuje nalezení žil pro intravenózní zákroky, zlepšuje komfort pacienta a zvyšuje úspěšnost zákroků.

Potřeby nalezení intravenózního přístupu:

Intravenózní přístup je nezbytný pro mnoho léčebných postupů, převážně jsou to odběry krve ale také zajištění hydratace, analgezie, antibiotik, chemoterapie a podávání krevních produktů. Správné zavedení intravenózního katétru je klíčové pro účinnou a bezpečnou terapii. U některých pacientů může být nalezení vhodného místa pro zavedení intravenózního katétru obtížné, což zvyšuje riziko komplikací, jako je poškození žil, infekce, hematomy či neúspěšné vpichy.

Komplikované případy:

Nalezení intravenózního přístupu může být složité u pacientů s následujícími charakteristikami:

 1. Obézní pacienti, u nichž je žilní přístup skryt pod vrstvou tuku.
 2. Pacienti s chronickým onemocněním žil, jako je chronická žilní insuficience nebo hluboká žilní trombóza.
 3. Geriatrická populace, u které se často vyskytuje tenká kůže a slabé žilní stěny.
 4. Pacienti s dehydratací nebo hypovolémií.
 5. Pacienti s historií mnoha intravenózních zákroků, což vede k jizvám a ztuhnutí žil.
 6. Děti a novorozenci, u nichž je žilní systém mnohem menší a obtížněji detekovatelný.

Funkce a principy Veinlite:

Veinlite je přenosné zařízení, které využívá kombinaci transiluminační a venokonstrikční technologie pro snadné vizualizování a lokalizaci žil. Zařízení využívá speciální LED světla, která pronikají tkáněmi a osvětlují žilní systém. Světelné vlny s různými vlnovými délkami umožňují rozlišení mezi krevními cévami a okolní tkání. Veinlite také využívá venokonstrikční prstenec, který zajišťuje mírný tlak na tkáně a tím způsobuje okluzi žil, což umožňuje snazší vizualizaci a zlepšení úspěšnosti vpichu.

Přednosti Veinlite:

 1. Zvýšená úspěšnost vpichů: Veinlite zvyšuje pravděpodobnost úspěšného prvního vpichu, což snižuje nepříjemnost a stres pro pacienta a zkracuje dobu trvání zákroku.
 2. Snížení komplikací: Lepší vizualizace žil snižuje riziko poškození žil, infekcí a hematomů spojených s neúspěšnými pokusy o zavedení katétru.
 3. Zlepšení komfortu pacienta: Veinlite minimalizuje bolest a nepohodlí spojené s opakovanými vpichy a neúspěšnými pokusy o zavedení intravenózního katétru.
 4. Univerzální použití: Veinlite lze použít u pacientů všech věkových kategorií, včetně dospělých, dětí a novorozenců, což zajišťuje širokou uplatnitelnost zařízení.
 5. Snadná použitelnost: Veinlite je jednoduché, kompaktní a přenosné zařízení, které lze snadno integrovat do každodenní praxe zdravotnických pracovníků.
 6. Zlepšení vzdělávání a tréninku: Veinlite umožňuje lepší vizualizaci žilního systému a usnadňuje výuku intravenózního zavedení katétrů pro studenty a začínající zdravotníky.

Závěr:

Veinlite představuje revoluční nástroj pro nalezení intravenózního přístupu, který značně zlepšuje úspěšnost zákroků, snižuje komplikace a zvyšuje komfort pacienta. Díky své jednoduchosti, univerzálnosti a širokému spektru uplatnění se Veinlite stává nepostradatelným zařízením pro zdravotníky ve všech oborech a prostředích. Jeho výhody spočívají nejen v zlepšení kvality péče o pacienta, ale také v podpoře vzdělávání a tréninku budoucích zdravotnických profesionálů.

Veinlite se již začíná i u nás uplatňovat v řadě zdravotnických zařízení, jako jsou nemocnice, pohotovostní oddělení, ambulantní péče, domácí zdravotní péče a další. S jeho rostoucím významem a pozitivním dopadem na zdravotní péči lze očekávat, že Veinlite se stane standardním nástrojem pro nalezení intravenózního přístupu v blízké budoucnosti.

Vzhledem k výhodám, které Veinlite přináší, je důležité zohlednit i možné nevýhody a omezení. Například u pacientů s fotodermatitidou nebo jinými kožními reakcemi na světlo by mohlo být použití Veinlite kontraindikováno. Navíc, i přestože Veinlite zvyšuje úspěšnost vpichu, není stoprocentně účinný a stále je třeba dbát na správnou techniku a zkušenosti zdravotníka.

Přestože Veinlite představuje významný pokrok v oblasti intravenózní terapie, je důležité neustále hledat další způsoby zlepšení a inovace. V budoucnu se mohou objevit nové technologie a postupy, které budou ještě účinnější a bezpečnější pro pacienty i zdravotníky. Veinlite je však zatím významným krokem vpřed a má potenciál značně zlepšit kvalitu zdravotní péče pro miliony pacientů po celém světě.

Další informace a možnost zakoupení na našem eshopu